Vi erbjuder moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen.

Om Bitnet

Vi erbjuder moderna, webbaserade tjänster för begravningsbranschen.

Om Bitnet

by admin
VÅR AFFÄRSIDÈ
Bitnet’s tjänster skall frigöra mer tid för kunden och hjälpa begravningsbyrån att i det dagliga arbetet bli mer kundorienterad och ge en bättre service till slutkunden.

Sveriges Begravningsbyråers IT AB (Bitnet) har sedan 2005 levererat webbaserade tjänster för begravningsbyråer. I våra system registreras ca 30 000 begravningsuppdrag och 60 000 minnesgåvor per år, fördelat på 260 kontor och ca 900 användare. Bitnet.se utvecklas av och med branschen. Vi arbetar i nära dialog med användare, kollegor och leverantörer i branschen som styr hur vi utvecklar systemet vidare.

Kundnytta
Branschfokus
Dynamiskt
Innovativt
Arbetsglädje
Lönsamhet

Max Scheibenpflug – Kundansvarig
Mats Sandvall – Utvecklingsansvarig
Håkan Hallmén – VD
Ramtin Aslani – Utveckling
Älske Sandvall – Minnesgåvor
Otto Tuvesson – Utveckling
Sara Nilsson – Ekonomi/administration

Top